söndag, augusti 20

Stamceller, kristdemokrater och provrörsbefruktningar – sista varvet

Kd:s riksdagskandidat Patrick Vigren har skrivit en kommentar till ett av mina tidigare inlägg om stamcellsforskning, och jag har svarat. Läs här.

För den som orkar kommer här också ett sista (?) inlägg om stamceller. Texten är skriven som en slutreplik för Svenska Dagbladets debattsida, men eftersom SvD inte hade plats lägger jag ut den här istället:


Kristdemokraterna är minsann inga fiender till stamcellsforskning. Så länge det rör sig om forskning på adulta celler, dvs sådana som finns i varje människas kropp. Det kan man utläsa av riksdagskandidaten Patrick E Vigrens och riksdagsledamoten Per Landgrens svar (Brännpunkt 5/8 resp 8/8) på min artikel på Brännpunkt 26/7.

Det är den embryonala stamcellsforskningen, den som utgår från celler som blir över vid provrörsbefruktningar, de vill stoppa. Landgren målar upp den adulta stamcellsforskningen som mer framgångsrik och i det närmaste utbytbar med den embryonala.
Men en sådan beskrivning är inte sann, vilket professorerna Johan Ericson och Thomas Perlmann tydligt visar i sin Brännpunktartikel 14/8.

Man kan se ett slags ”åsiktskluster” som enar många kristdemokrater och konservativa religiösa på båda sidor Atlanten. Här finns ett ifrågasättande av aborträtten, motstånd mot samkönade äktenskap, motstånd mot utvecklingsläran som grund för skolornas naturkunskapsundervisning – och ett motstånd mot embryonal stamcellsforskning.
Flera av frågorna är svåra att driva för ett parti som vill vara stort nog att sitta i riksdagen, men den om stamcellsforskning är för många människor så okänd och långt från vardagen att den lämpar sig som utgångspunkt för skräckhistorier och skrämselpropaganda.

Och hur var det nu med provrörsbefruktningarna?
Lite i förbifarten beskriver Per Landgren i SvD den mycket vanliga metoden när kvinnans äggproduktion stimuleras med hormoner som en ”tveksam praxis”:
”Vid så kallad äggplockning tas emellertid fler ägg ut ur äggstockarna än vad behandlingen mot barnlöshet kräver, vilket lett till ett överflöd av befruktade ägg.”

För att IVF-behandling av detta slag ska vara rimligt framgångsrik krävs att man befruktar fler ägg än vad man sedan återför till kvinnans livmoder, just för att kunna välja de (oftast två) som har störst potential att utvecklas till foster. Om man bara befruktade två ägg och återförde dem skulle betydligt fler behandlingar krävas, vilket skulle innebära ökade kostnader men framför allt ännu större medicinska påfrestningarna för kvinnan.

Så hur ställer sig kd till denna form av IVF-behandling? Vill man förändra den? Begränsa den, eller kanske stoppa den i väntan på någon metod partiet anser mer acceptabel?
De väljare som väntar på sådan behandling vill säkert veta.

3 kommentarer:

Kritan sa...

Mycket bra! Viktigt och värdefullt!

Per Landgren sa...

Martin, känner mig inte rätt återgiven i din slutreplik och därför anser jag inte att din kritik träffar rätt. Orsakerna till detta är flera. Jag tar dem i den ordning de dyker upp i din slutreplik.

1. Det är inte "celler" som blir över vid provrörsbefruktningen. Det är en vilseledande benämning och man skulle kunna misstänka att du till och med tror att den är adekvat. Det handlar om befruktade ägg, som fått växa till sig några dagar och sedan frysts. Inom embryologin kallas de för embryon. Det är mänskliga embryon. Du skrev i ett senare inlägg i din blogg att KI-professorerna Ericson och Perlmann "förklarar varför ett befruktat ägg inte är liktydigt med mänskligt liv". Läser du om det lilla stycket i deras SvD-artikel ser du att det inte är någon förklaring alls utan bara ett påstående att dessa befuktade ägg som "genomgått ett fåtal celldelningar" inte kan jämställas med "mänskligt liv".
2. Jag har aldrig påstått att embryonala stamceller skulle vara "i det närmaste utbytbara" med embryonala stamceller. Vad jag har skrivit är att adulta stamceller "i vetenskaplig litteratur [sägs] ha en stor potential mot till exempel Alzheimer och Parkinson..." etc. Sedan hänvisar du till Ericson och Perlmann för en vederläggning. Känner mycket väl till den inomvetenskapliga diskussionen kring pluri- och multipotenta stamceller samt de senares eventuella plasticitet etc. En sådan argumentering som du för här kan bara övertyga dem som inte riktigt följt diskussionen.

3. Intressant med åsiktskluster, men i din beskrivning anar jag fördomar och missuppfattningar, men det ligger utanför stamcellsdiskussionen.

4. Vad gäller IVF undrar jag om du möjligtvis har funderat över varför forskare inte utvecklat tekniken att frysa obefruktade ägg. Jag har genom åren i utredningssammanhang och annars ställt den frågan vid besök på infertilitetsklinikerna i Göteborg och Stockholm och inte fått något svar egentligen. Det borde duga som svar på dina frågor om IVF och kd.

Vad gäller slutet av din artikel, så är du fel ute. Om det finns ett specifikt människovärde, vilket FNs deklaration om mänskliga rättigheter utgår ifrån och om detta värde inte följer funktioner, dvs. en rullstolsbunden, som du Martin, har inte ett mindre människovärde än en icke-rullstolsbunden, och ett foster med färre utvecklade funktioner har inte ett mindre människovärde än ett med fler utvecklade funktioner, då är det väl inte konstigt att vi anser det felaktigt att förbruka mänskliga embryon? Nu menar du att detta är att mörka religiös argumentering - du skriver ju så även i din blogg - och jag kan i och för sig förstå att du kan misstänka det. Men om du, för att pröva min argumentation, låter FN:s deklaration och människosyn vara utgångspunkt, och om du därefter blir varse att FN:s människosyn är ontisk (dvs. har med ontologi och existensen att göra) och att värdet därför följer existensen, så tror jag att du kan inse att det inte är en religiös argumentering. Det behövs helt enkelt inte. När FN:s deklaration skrevs var det en självklarhet att den utgick från ett naturrättsligt sätt att argumentera. Nu vet inte så många vad det är och därför vet de inte heller hur de ska tackla den diskursen. Kan det stämma på dig också Martin?

I all välmening och med förhoppningen om att förstå varandra bättre.

Per Landgren

Rollx sa...

De kristna borde ju vara för alla former av konstgjorda befruktningar. Gud gjorde ju ett besök hos paret Josef och Maria för 2000 år sedan, som det är beskrivet i bibeln iallafall.

Men vad vet man ?. Det kanske var brevbäraren.