onsdag, maj 24

Vem behöver etik på Internet?


Det poppar upp intressanta diskussioner om kvällstidningar, bloggar och annat i efterdyningarna av förra veckans Danielsson/Eduardshistoria.
Tidningen Journalisten publicerade en läsvärd artikel i går, och Jonas Morian är en av många bloggare som deltar i debatten, som delvis handlar om etik, krav på sanningshalt och om de bedömningar som ligger till grund för publicering. Kulturbloggen är en annan.

Det är varken konstigt eller upprörande att redaktioner på till exempel kvällstidningar fattar publiceringsbeslut på andra grunder än enskilda personer som bloggar eller på andra sätt publicerar sig på nätet.

Varje tidningsutgivare har sin måttstock för vad som är intressant och relevant, och sina minimikrav på när en uppgift kan antas vara sann. Till sin hjälp har utgivaren
Etiska regler för press, TV och radio, som inte är lag utan en branschöverenskommelse.
I fallet Danielsson/Eduards gick det inte, eller har hittills inte gått, att på ett trovärdigt sätt visa att ryktet var sant. Alltså ingen publicering – förrän dementin kom i förra veckan.
Helt säkert jobbar ett antal reportrar på de stora redaktionerna vidare med att ta reda på vad Lars Danielsson gjorde på annandagen. Visar det sig trots allt att Eduardsryktet stämmer kommer man att publicera. Inte så konstigt.

Lika självklart är att alla som bloggar (eller på annat sätt skriver på nätet) inte gör det i enlighet med några pressetiska regler. Varför skulle alla göra det? Och hur skulle de reglerna eller riktlinjerna upprätthållas?

Bloggare är inte automatiskt journalister. Jag förväntar mig inte när jag läser på en blogg eller enskild persons hemsida att uppgifterna är kollade eller för den delen sanna. Den bedömningen får jag göra själv (även tidningar måste jag naturligtvis läsa med kritiska ögon, men där är mina krav och förväntningar högre vad gäller sanningshalt och relevans).

Att diskutera nät- eller bloggaretik är lika intressant som det är fruktlöst. Vilka ska omfamna denna etik? Alla som skriver på nätet? För vems skull ska en viss etik gälla? Har läsarna efterfrågat den?
Om läsarna tycker att det jag som bloggare saknar etik slutar de väl läsa och klickar sig någon annanstans eller tar ett bad eller nåt.

En intressantare etisk diskussion är hur media, politiker och andra i offentligheten hanterar det som publiceras av enskilda personer på nätet. Det måste ju vara journalisterna som har huvudansvaret för källkritiken om de för uppgifter vidare, inte bloggarna.

Och bloggarna i sin tur får vara beredda att ta ett juridiskt och moraliskt ansvar för det de publicerar. Någon gemensam etisk kod tror jag inte på.
Internet är en offentlig arena, vill man slippa kritik är det säkrare att skriva dagbok.

Inga kommentarer: