söndag, maj 14

75 år utan militär på gatorna - vad händer nu?

I dag är det 75 år sedan svensk militär öppnade eld mot demonstranter i Ådalen. Fem personer sköts ihjäl.
Det är värt att reflektera över den händelsen även för oss som inte känner oss hemma till vänster i politiken.

Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin skriver i dag i Aftonbladet och gör den självklara kopplingen till en ny lag riksdagen klubbade igenom häromdagen, lite i det tysta. Lagen upphäver det som gällt sedan kravallerna i Ådalen, nämligen att svensk militär inte får användas och ingripa i Sverige i fredstid.

(via Jinge)

2 kommentarer:

The Blogger Formerly Known as Ensamma Mamman sa...

Det är viktigt att minnas Ådalen, men det är dags att börja förhålla oss rationellt till möjligheterna för Försvarsmakten att tillhandahålla stöd till polisen. För det första är det nästan en reflexmässig slutsats att militärer alltid kommer att skjuta på civila, för att det skedde en gång för 75 år sedan. Poliser har begått övergrepp mot medborgare (t.ex. Osmo Vallo), utan att det framhålls som ett motiv till att polisen inte skall ha några befogenheter alls.

Dessutom hade försvaret ändå fram till tidigt 1970-tal betydligt mer långtgående befogenheter i Sverige - mot svenska medborgare - än vad man kommer att få med den nya lagen.

Jag tycker man skall ha en prövande inställning till hur samhällets maktresurser - inklusive försvarets - skall få användas mot medborgarna, men den skall utgå från en saklig argumentation, inte från en enstaka händelse som ligger 75 år tillbaka i tiden. Vi har en ny polismakt och en ny försvarsmakt.

Redaktörn sa...

Tbfka Ensamma mamman,

din kommentar är både nykter och klok. Det kanske är dags att ompröva en hållning med tre kvarts sekel på nacken.

Min spontana känsla är dock att jag inte vill bryta polisens våldsmonopol. Jag vill att ansvaret för en så allvarlig sak som att med vapenmakt upprätthålla lag och ordning ska vara tydligt och centralt. Att blanda in försvarsmakten kan skapa en helt parallell order- och ansvarskedja, med försvarsminister och ÖB i toppen – och 19-åriga värnpliktiga med ett par månaders utbildning längst ner.

Jag skulle hellre se en förstärkt och moderniserad polis (varför inte överföra resurser från försvaret?) än beväpnade tonåringar som ingriper mot jämnåriga. Okej, lite hårddraget.

Rötan, den skadliga kårandan och människosynen i delar av poliskåren är en annan och kanske allvarligare historia.

Men visst, gärna en diskussion om detta utan glasögon från 1931.