måndag, maj 1

Om journalistikens villkor 2006

Jag hade definitivt inte sagt det bättre själv:

”Ingen journalist kan 2006 vara okunnig om ekonomiska förutsättningar eller bortse från distributionen. Ändå är det många som tror sig stå över det. Scenerna på vissa dagstidningar påminner om Titantic. Någon påpekar att det sprungit läck på bakre däck: Bonnier Newspapers har förlorat över en miljard de senaste tre åren. Men stråksektionen i den fina salongen spelar på som inget hänt.”

Det är Jan Gradvall som avrundar sin intervju med Vecko-Revyns Ebba von Sydow i Publicistklubbens årsbok.

(via Vassa Eggen)

Inga kommentarer: