måndag, juli 10

Rapport från gratisdrickandets Almedalen

Isobel rapporterar detaljerat om vem som bjudit henne på vad i Almedalen. Det är kul, skvallrigt och lite viktigt också. Mingel- och bjudkulturen inom politiken behöver kanske inte stoppas, men väl belysas. Och då gärna med lite självironisk distans, som hos Isobel.

Inga kommentarer: