lördag, juli 29

Medieutveckling i rätt riktning

Varje år tar knappt 1 400 svenskar över 15 år sitt liv. Det gör självmord till ett stort folkhälsoproblem. Ändå har det länge varit tabu att tala om, människor emellan och inte minst i medierna.
Men det har ändrats, och det är bra. En artikel som den här i dagens Svenska Dagbladet hade varit otänkbar för låt säga tio år sedan. Självmord, utom möjligen kändisars självmord, ansågs alltför känsligt, privat och tragiskt för att tala eller skriva om.

Antalet självmord i Sverige har sjunkit. Men för män mellan 15 och 44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken och den näst vanligaste för kvinnor i samma åldersgrupp.
Ska vi ändra på det måste vi våga tala om självmord. I media också.


Mer fakta:
NASP - Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Inga kommentarer: